POLITYKA PRYWATNOŚCI

Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w skrócie RODO informujemy, że przechowujemy Państwa dane osobowe, jesteśmy administratorem danych osobowych. W każdym czasie można poprosić o wgląd do nich, zmianę, a nawet usunięcie.  Centrum Aktywnego Życia nie przekazuje Państwa danych osobowych osobom trzecim ani do celów personalnych ani do handlowych.

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest:

Centrum Aktywnego Życia Joanna Drzymała, ul.Sikorskiego 4 m 30; 95-040 Koluszki,  NIP: 728 -259- 91-34

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Inspektorem danych osobowych jest osoba, z którą możesz się skontaktować mając pytania lub wątpliwości
w zakresie przetwarzania Twoich danych. Możesz to uczynić na trzy sposoby:

 • mailowo: biuro@centrumaktywnegozycia.pl,
 • telefonicznie: 784-802-000
 • korespondencyjnie: na adres firmy Centrum Aktywnego Życia Joanna Drzymała, ul. Sikorskiego 4 m 30; 95-040 Koluszki
 • osobiście w siedzibie firmy

 

RODZAJ PRZECHOWYWANYCH DANYCH OSOBOWYCH:

 • Imię i nazwisko – niezbędne do wystawienia Karnetu, oraz dokumentów finansowych typu faktura
 • Telefon kontaktowy – niezbędne w celach informacyjnych,
 • e-mail – niezbędne w celach informacyjnych oraz marketingowych.
 • problemy zdrowotne. Na podstawie tych danych jesteśmy w stanie dostosować trening szczegółowo pod dany problem zdrowotny.

W przypadku treningów personalnych dodatkowo: Informacje dotyczące  obwodów ciała (Klatka piersiowa, talia, biodro, prawe ramie, prawe przedramię, lewe ramie, lewe przedramię, prawy biceps, lewy biceps, prawe udo, prawa łydka, lewe udo, lewa łydka)

 

CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 • zawrzeć i wypełnić umowę (monitorowanie wejść na zajęcia),
 • wykonać rozliczenia finansowe (wystawianie potwierdzeń zakupów karnetów),
 • prowadzić działania marketingowe (informacja o promocjach i ofertach),
 • działania informacyjne (informowanie o odwołanych zajęciach, przesunięciu godzin).

PODSTAWĄ PRAWNĄ PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ CENTRUM AKTYWNEGO ŻYCIA JEST:

 • Kodeksem Cywilnym
 • ustawy o podatku od towarów i usług,
 • prawnie uzasadniony interes – w odniesieniu do przetwarzania dla celów marketingowych w trakcie trwania stosunku prawnego lub Twoja zgoda – w przypadku przetwarzania danych dla celów marketingowych po zakończeniu stosunku prawnego między Tobą a Centrum Aktywnego Życia.

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH INNYM PODMIOTOM

Twoje dane możemy przekazywać podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania TYLKO wtedy, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

 

PRZEKAZYWANE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

MASZ PRAWO DO:

 • odmowy lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • dostępu do danych osobowych;
 • sprostowania lub usunięcia danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

BĘDZIEMY PRZETWARZALI TWOJE DANE DO CZASU WYCOFANIA PRZEZ CIEBIE ZGODY NA ICH PRZETWARZANIE.

PODAJESZ NAM SWOJE DANE W PEŁNI DOBROWOLNIE, PRZY CZYM JEŻELI TEGO NIE ZROBISZ NIE BĘDZIESZ MÓGŁ KORZYSTAĆ Z USŁUG CENTRUM AKTYWNEGO ŻYCIA.